Najnowsze artykuły

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.

Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – […]

166. Gmina Szczutowo – podział administracyjny 1938 rok.

Gmina Szczutowo – podział administracyjny 1938 rok.   Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 350) o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego, powiat rypiński i lipnowski zostaje włączony z dniem 1 kwietnia 1938 r. do obszaru województwa pomorskiego z województwa warszawskiego [1]. Powiat rypiński liczy 1214 […]

165. Ludność Gminy Rogowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności

Gmina Rogowo– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 23 wsie, 10 kolonii, 5 folwarków i  3 osady . Spisano ogółem 635 budynków mieszkalnych i 3 inne zamieszkałe. Liczba ludności wyniosła 4256 osób w tym 1998 mężczyzn i 2258 kobiet. 4081 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 142 Ewangelickiego, 33 Mojżeszowego. Pod względem narodowościowym […]

164. Ludność Gminy Gójsk w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.

Gmina Gójsk– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 19 wsi, 18 kolonii, 7 folwarków i  1 osadę, 2 osady młynarskie i jeden przystanek kolejowy w Nowinach . Spisano ogółem 490 budynków zamieszkałych. Liczba ludności wyniosła 3279 osób w tym 1535 mężczyzn i 1744 kobiety. 2576 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 692 Ewangelickiego, […]

163. Ludność Gminy Szczutowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.

Gmina Szczutowo –   według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku  liczy 25 wsi, 24 kolonie, 3 folwarki i 2 osady. Spisano ogółem 814 budynków zamieszkałych. Liczba ludności wyniosła 5198 osób w tym 2503 mężczyzn i 2665 kobiet. 4455 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 664 Ewangelickiego, 41 Mojżeszowego, 7 innego chrześcijańskiego, w tym 5 prawosławnych […]