BIOGRAMY


Florian Znaniecki pisał „człowiek żyje tak długo, jak długo żyje pamięć o nim”. Historię Gminy Szczutowo tworzyli zazwyczaj zwykli, tutaj mieszkający i pracujący nasi znajomi, sąsiedzi, przyjaciele czy najbliższa rodzina.

W dziale  „BIOGRAMY” wspominać będziemy ich bogate, czasem radosne a niekiedy i tragiczne życie. Wspominać będziemy osoby zasłużone dla Naszej małej ojczyzny, po to, by pomięć o nich nigdy nie zaginęła.

Jeżeli znacie takie osoby, jesteście w posiadaniu dokumentów lub fotografii, udostępnijcie je do publicznego wglądu. Dokumenty gromadzone w prywatnych zbiorach, ze względu na ich unikatowy charakter, są bezcennym, a często jedynym materialnym śladem minionych wydarzeń. Jeżeli chcecie udostępnić je do publicznego wglądu, jeżeli uważacie, że możecie opowiedzieć ich historię, proszę o informację na adres e-mail: historia.szczutowo@wp.pl . Omówimy zasady udostępnienia dokumentów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, w czasie bezpośredniego kontaktu, postaram się wysłuchać opowiadań, zeskanować, skatalogować, opatrzyć informacją miejsca pochodzenia a jeżeli będzie takie życzenie udostępniającego, również opatrzyć  danymi udostępniającego dokument.

1. Biogram Ludwika Krupińskiego – Nauczyciela Szkoły w Szczutowie wrzesień 1935 – wrzesień 1939 r.

2. Biogram Ks. Załuskiego Walentego – Proboszcza parafii w Gójsku w latach 1901 – 1913.

—————

Biogramy osób aresztowanych w dniu 15 kwietnia 1943 roku,  w ramach akcji odwetowej za wykolejenie pociągu na trasie Sierpc – Rypin w dniach 27-28 marca i 1 kwietnia 1943 roku.  Zamordowani w obozie koncentracyjnych Stutthof . 

  1. GZUBICKI Jan , numer obozowy 21 677. Zmarł   10 czerwca 1943 roku w wieku 37 lat;
  2. RASIEWICZ Adam, numer obozowy 21 666, zmarł 7 lipca 1943 roku w wieku 64 lat ;
  3. Stroziński Stanisław, numer obozowy 21 665. Zmarł 8 czerwca 1943 roku w wieku 21 lat;
  4. NOWAKOWSKI Konstanty numer  obozowy 21 669. Zmarł 6 czerwca 1943 r. w wieku 46 lat;
  5. ZIELIŃSKI Józef,  numer obozowy 21 667. Zmarł 25 grudnia 1943 roku w wieku 48 lat;
  6. BOSZKO Vincenti (Wincenty), numer obozowy 21 661.  Zmarł 7 września 1943 roku w wieku 17 lat;
  7. OKOŃSKI Stanisław (Okonski Stanislaw), numer obozowy 21 671. Zmarł 3 czerwca 1943 roku w wieku 35 lat;
  8. WOJTYLSKI Jan,  numer obozowy 21 674. Zmarł 5 czerwca 1943 roku w wieku 38 lat;
  9. cdn….