Archive for listopad, 2021

175. 1933. Podział gminy wiejskiej Szczutowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.

175. 1933. Podział gminy wiejskiej Szczutowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.

174. 1933. Podział gminy wiejskiej Gójsk powiat sierpecki woj. warszawskiego na gromady.

174. 1933. Podział gminy wiejskiej Gójsk powiat sierpecki woj. warszawskiego na gromady.

173. 1933. Podział gminy wiejskiej Rogowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.

175. 1933. Podział gminy wiejskiej Szczutowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.