Archive for styczeń, 2021

Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 5 – Grudzień 2001

Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 5 – Grudzień 2001

172. BUDZELEWSKI Kazimierz – biogramy osób zamordowanych przez Jagdkommando z Czumska Dużego.

BUDZELEWSKI Kazimierz [1], 17 lat, zamieszkały Grabal, rolnik. Jako osoba podejrzana o ukrywanie i udzielanie pomocy partyzantom został zastrzelony w sierpniu 1944 roku w m. Czumsk Duży przez Jagdkommaando  i  żandarmerię [2]   Okoliczności śmierci Budzelewskiego Kazimierza ustalono na podstawie zeznań Wandy Cichockiej przed Komisją badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[3]: Wanda Cichocka – siostra zamordowanego […]