Archive for styczeń, 2020

157. Zieliński Józef – biogramy osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

157. ZIELIŃSKI Józef (Josef) [1], urodzony 5 listopada 1895 roku w Szczechowie powiat Rypin,           z zawodu robotnik (Landarbeiter). Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem Szczechowo, Krs. Rippin. Placówka kierująca do obozu: Stapo Graudenz.  Został uwięziony w obozie koncentracyjnym Stutthof 15 kwietnia 1943 roku, gdzie nosił numer obozowy 21 667. Zmarł 25 grudnia 1943 roku[2]. Skany dokumentacji pochodzą ze […]

156. Gzubicki Jan – biogramy osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych

 GZUBICKI Jan (1), urodzony 25 maja 1906 roku w Dąbkowej Parowie powiat Rypin, z zawodu robotnik (Landarbeiter). Miejsce zamieszkania przed aresztowaniem Dąbkowa Parowa, Krs. Rippin. Placówka kierująca do obozu: Stapo Graudenz (2). Został skierowany do obozu koncentracyjnym Stutthof 15 kwietnia 1943 roku za „wysadzenie(3)” niemieckiego pociągu w okolicach Szczutowa . Nosił numer obozowy 21 677. […]

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku dokonano podziału administracyjnego państwa uwzględniając wcześniej obowiązujący podział administracyjny w granicach poszczególnych zaborów. Ziemia Dobrzyńska wraz powiatem lipnowskim i powiatem rypińskim została włączona do województwa warszawskiego [1]. Zgodnie z tym podziałem gminy: Rogowo, Szczutowo i Gójsk[2], znajdowały […]

154. Gmina Szczutowo – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości

1 kwietnia 1940 r na Zintegrowanych Terenach Wschodnich Cesarstwa Niemieckiego wchodzi w życie (na mocy rozporządzenia z 21 grudnia 1939 roku w sprawie wprowadzenia niemieckiego kodeksu komunalnego tworzy się gminę Szczutowo której zasięg terytorialny obejmuje miejscowości z podziału administracyjnego przedwojennego. 24 października 1940 r  tworzy się administracyjną Gminę Szczutowo liczącą 36 miejscowości z siedzibą w […]

153. BOSZKO Vincenti – biogramy osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

BOSZKO Vincenti (Wincenty) – biogramy osób zamordowanych w obozach koncentracyjnych. BOSZKO Vincenti (Wincenty) s. Józefa [1], ur. 05 sierpnia 1926 roku w m. Blizno, kawaler. Miejsce zamieszkania przed zatrzymaniem Oborki, Kr. Rippin.  Placówka kierująca do obozu: Stapo Graudenz (Grudziądz). Jako przyczynę osadzenia podano „Brandstiftung” – podpalenie. Osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof na mocy skierowania z […]