Archive for czerwiec, 2018

WIRTUALNY CMENTARZ W SZCZUTOWIE

 WIRTUALNY CMENTARZ W SZCZUTOWIE   Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczutowie  wspólnie z portelem internetowym  Szczutowo – ocalić od zapomnienia www.szczutowo.com.pl realizują  zadanie publiczne pn.: „Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków”.  ramach konkursu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  W ramach projektu:  : wykonane zostaną tablice informacyjne na cmentarzu […]