Archive for grudzień, 2017

149. 1921 rok .Męskie i Żeńskie Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej powstały: w Szczutowie w dniu 27 lutego 1921 roku, w Gójsku w dniu 23 sierpnia 1921 roku,

1919 – 1924 Pięciolecie Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. Publikacja wydana staraniem Płockiego Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej w Płocku. Płock 1925 rok[1]. WYKAZ STOWARZYSZEŃ POLSKIEJ MŁODZIEŻY MĘSKIEJ  Nr  Miejscowość  i nazwa Stowarzyszenia  Rok założenia  Miesiąc  Dzień  Stan w 1924 r.  Ostatnia korespondencja  Rok  Miesiąc  Dzień  POWIAT   SIERPSKI 1 Zawidz 1919 Wrzesień 14 Nie czynne 1921 Październik […]

147. 1913 rok – artykuły prasowe poświęcone nauczaniu powszechnemu. Gminy Okalewo, Rogowo, Skrwilno i Szczutowo stanowczo nie zgodziły się na powiększenie liczby szkół początkowych, argumentując „szkoły u nas są niepotrzebne i że jak było za naszych dziadów, tak niech i dalej będzie”.

Kurjer Warszawski w Nr 192 z 14 lipca 1913 roku[1] w artykule Gminniacy a nauczanie  omawia stan nauczania początkowego w Królestwie Polskim. Przedruk tego artykuły na swoich łamach zamieścił dziennik Czas w Nr 332 z dnia 21 lipca 1913 roku[2] w dziale Przegląd spraw polskich w artykule Nauczanie powszechne w Królestwie polskiem. Dziennik Czas pisze: […]

146. 1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich

1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich[1] Informator podaje (przytoczono wybrane  dane)  między innymi: Powiat Rypiński liczy 1214 km2 powierzchnia, 86,6 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Powiat Sierpecki liczy 1178 km2 powierzchnia, 83,2 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Miasto Sierpc liczy 10000 […]

145. 1946 rok – Zmiany w składzie osobistym duchowieństwa diecezjalnego . Ks. Stefan Nowak, proboszcz par. Szczutowo, po powrocie z Dachau mianowany adm. par. Grodziec i Radzikowo.

1946 rok – Zmiany w składzie osobistym duchowieństwa diecezjalnego[1]. ZMIANY W SKŁADZIE OSOBISTYM DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO Od czasu wydania Spisu kościołów i duchowieństwa diecezji płockiej na rok 1946 zaszły następujące zmiany i nominacje: (…) Ks. Stefan Nowak, proboszcz par. Szczutowo, po powrocie z Dachau mianowany adm. par. Grodziec i Radzikowo. (…)   [1] Skan Miesięcznika Pasterskiego Płockiego  […]

144. 1911 rok – Zmiany w Duchowieństwie. Ks. Józef Strojnowski, mianowany spowiednikiem alumnów seminarium duchownego. Ks. Michał Skupiński, wikariusz par. płockiej, mianowany proboszczem par. Szczutowo.

Dziennik Słowo  w Nr 208 z 1 sierpnia 1911 roku[1]  w dziale Dziennik Kościelny informuje o zmianach dokonanych w składzie osobistym duchowieństwa rzymsko-katolickiego w diezezji płockiej. Zmiany w duchowieństwie W składzie osobistym duchowieństwa rzymsko-katolickiego w diecezji płockiej zaszły  zmiany następujące: Antoni Wdowiński, rektor kościoła poklasztornego w Sierpcu, został zwolniony z zajmowanego stanowiska: Leon Machczyński, spowiednik […]