Archive for listopad, 2017

112. 1867 rok – Podział administracyjny Królestwa Polskiego. Gubernia Płocka, Powiaty, Lipnowski, Rypiński, Sierpecki, uwzględniający zmiany w składzie, położeniu i nazwach tychże gminy gdzie wcisnęły się pomyłki przy drukowaniu rzeczonego postanowienia

Ekonomista – pismo miesięczne poświęcone ekonomice, statystyce  i administracji z dodatkiem tygodniowym informacyjnym pod nazwą Merkury w zeszycie  Nr I i II za Styczeń Luty 1868 rok u[1] opublikowano wykaz miast i gmin wiejskich w powiatach Królestwa Polskiego według postanowienia Komitetu Urządzającego z dnia 29 grudnia 1867 r (10 Stycznia 1868 roku) Jak podaje Komitet […]

111. 1830 – Podział Dyecezyi Płockiej na Dekanaty Dobrzyński, Sierpecki i Rypiński wskazując parafie i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach.

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim z 1830 roku [1]    w dziale Instytuta Rzymsko – Katolickie  dokonuje podziału całego kraju na znaczniejsze Instytuta Religije dokonując podziału na dyecezyje. W artykule wymieniono w Dyecezyi Płockiej parafie w dekanatach   Dobrzyńskim, Sierpeckim i Rypińskim  i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach. Dekanat Dobrzyński, Kościołów 15 . […]

98. 1826 – Podział Dyecezyi Płockiej na Dekanaty. Wymieniono Dekanaty Dobrzyński, Sierpecki i Rypiński wskazując parafie należące do poszczególnych dekanatów i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach.

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim z 1826/27 roku [1]   w dziale Instytuta Rzymsko – Katolickie  tak opisuje: W całym kraiu ogólna liczba znacznieyszych tego rodzaiu Instytutów iest następująca: Kościołów Katedralnych — 9. Kollegiat — 6. Parafialnych — 1930. prócz filialnych i innych oddzielnych. Seminariów XX. świeckich, główne  Dyecezalnych – 13. Domów dla […]

110. 1868 rok – Licytacya majątku Paprotki Białasy i Szczutowo, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych.

Gazeta Warszawska w nr 81 z dnia 10 kwietnia 1868 roku[1] zamieściła ogłoszenie Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego  w Płocku. Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na zasadzie Art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnéj z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyę Główną udzielonych, następujące dobra […]

109. 1846 – Prawo włościan do łowienia ryb, w tych miejscach jeziora Orszulewskiego, gdzie ona przylegała do ich gruntów.

W księdze dóbr ziemskich Wola Gorzeń i Słupia A. W. 27, zawierającą  przestrzeń 897 mórg i 244 prętów znajduje się jezioro, o powierzchni 568 mórg i 28 prętów, w jednej połowie /posiadające określoną granicę/ stanowiące własność skarbu państwa[1]. W Rozdziale III księgi dóbr ziemskich wola Gorzeń i Słupia A  odnoszące się do ograniczeń prawa własności, […]