Archive for październik, 2017

65. Taksa opłat iura stolae diecezji płockiej z 1774 r.

Wśród mnogich cech pobożności polskiego baroku znalazły się również wystawność i kosztowność obrzędu pogrzebowego. Z zachowaniem właściwych danej warstwie społecznej proporcji (przede wszystkim finansowych) praktykowali je wszyscy. Pogrzeby magnackie stawały się parateatralnymi widowiskami. Ziemianina żegnało liczne grono krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Włościaninowi w  ostatniej drodze towarzyszyła cała wiejska gromada. Wydatki z tym związane sprawiały, że bardziej niż śmierci obawiać […]

64. 1904 rok – Poświęcenie fundamentów wznoszonego kościoła w Gójsku

1904 rok – Artykuł – Przyjazd J.E. Ks. Jerzego hr. Szembeka do Gójska na poświęcenie fundamentów wznoszonego kościoła w Gójsku.[1]publikowany w Przeglądzie Katolickim z dnia 18 marca 1904 roku Treść artykułu prezentuję poniżej: Od wielu lat pobożne zamiary parafii gójskiej nareszcie,—przynajmniej w części, — się spełniły. Przeszkody dla budowy nowego kościoła w Gójsku zostały zwalczone […]

63. Biogram Ks. Załuskiego Walentego – Proboszcza parafii Gójskiej w latach 1901 – 1913

Ks. Walenty Załuski[1] Antonina Marta z Jabłonowskich i Wawrzyniec Piotr Załuskowie mieli dziewięcioro dzieci. Jednym z synów państwa Załusków był Walenty. Syn Leonard tak pisał o rodzicach: „Oboje pochodzili z zamożnych ongi szlacheckich rodów, tylko, że ród Taty z Mazowsza, ród inteligencji z przewagą kapłanów – ród Mamy z Podlasia, ród wojaków z przewagą ziemian […]

62. Taksa opłat za posługi kościelne w Diecezji Płockiej z 1801 roku – przepisy Fryderyka Wilhelma III Pruskiego

Opracowany przez komisję projekt taksy opłat „iura stolae” został zatwierdzony przez króla Fryderyka Wilchelma II i w dniu 13 czerwca 1801 roku został ogłoszony jako obowiązujące prawo, pt. „Powszechna Ordynacya Jurium Stolae dla Duchowieństwa Rzymsko-Katolickiego z Przepisami względem Postępowania przy Ślubach, Chrztach i Pogrzebach zachować się mającemi”. W przedmowie do tegoż aktu prawnego król Fryderyk […]

61. Historia Szkoły Podstawowej w Szczutowie

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZCZUTOWIE  Pierwsza placówka oświatowa w Szczutowie powstała już w niepodległej  II Rzeczpospolitej w okresie międzywojennym. Niestety nie zachowały się żadne źródła pisane, które dokumentowałyby to bardzo ważne wydarzenie. Zachował się natomiast sztandar szkoły, pieczołowicie przechowywany przez okres okupacji przez ówczesną woźną p. Pulkowską a obecnie przechowywany w szkole – na tym sztandarze znajduje […]