Archive for the ‘Parafia Rogowo’ category

146. 1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich

1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich[1] Informator podaje (przytoczono wybrane  dane)  między innymi: Powiat Rypiński liczy 1214 km2 powierzchnia, 86,6 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Powiat Sierpecki liczy 1178 km2 powierzchnia, 83,2 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Miasto Sierpc liczy 10000 […]

126. 1897 rok – Artykuł prasowy „O zasadę chrześcijańską” – Ks. Walentego Załuskiego. Autor opisuje parafie dekanatu rypińskiego, w tym parafię Gójsk i jej filię w Szczutowie

Przegląd Katolicki w artykule „O zasadę chrześcijańską[1]” autor artykuł u  Ks. Walenty Załuski [2]  dokonuje przeglądu i opisuje parafie dekanatu rypińskiego, w tym między innymi parafę  w Gójsku i jej filię w Szczutowie O zasadę chrześcijańska (List do redakcyi „Przegl. Kat.u). Szanowny Księże Redaktorze! Kiedy chodzi o zasadę chrześcijańską, sądzę, iż Szan. Księdz Redaktor gościnności […]

18. Kościół w Rogowie – Szkic monograficzny z 1909 roku

Kościół w Rogowie w guberni płockiej, powiecie rypińskim. Kościół pierwotny i parafia niewiadomej erekcji.  Nowowzniesiony kościół na miejsce drzewianego, spalonego od ognia, w stylu romańskim, z kamienia , wystawił w 1878 roku ds. Donat Jędrzejewski, obecnie proboszcz skrwileński. Stanął ten kościół pośrodku wsi na oparczysku. Z prawej strony przy wejściu do drzwi frontowych ma wieżę […]

12. Parafia Rogowo – opis z 1818 roku

Kościół parafialny we wsi Rogowie pod tytułem s. Bartłomieja erekcji, konsekracji i benedykcji śladu nie mający. Należy do kolacji szlacheckiej to jest WW Wojciecha Machczyńskiego, dziedzica dóbr Sosnowa, Jana Dobrskiego w Rogowie. Na północ kościół parafialny rypiński odległy mil jedna, n-o1, na wschód kościół parafialny skrwileńskie i gójski mil dwie, n-o 2, na południe kościół […]