Archive for the ‘Parafia Łukomie’ category

146. 1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich

1939 rok. Kalendarz – Informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich[1] Informator podaje (przytoczono wybrane  dane)  między innymi: Powiat Rypiński liczy 1214 km2 powierzchnia, 86,6 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Powiat Sierpecki liczy 1178 km2 powierzchnia, 83,2 tys. ludność i gęstości zaludnienia 71 osób na km 2 Miasto Sierpc liczy 10000 […]

126. 1897 rok – Artykuł prasowy „O zasadę chrześcijańską” – Ks. Walentego Załuskiego. Autor opisuje parafie dekanatu rypińskiego, w tym parafię Gójsk i jej filię w Szczutowie

Przegląd Katolicki w artykule „O zasadę chrześcijańską[1]” autor artykuł u  Ks. Walenty Załuski [2]  dokonuje przeglądu i opisuje parafie dekanatu rypińskiego, w tym między innymi parafę  w Gójsku i jej filię w Szczutowie O zasadę chrześcijańska (List do redakcyi „Przegl. Kat.u). Szanowny Księże Redaktorze! Kiedy chodzi o zasadę chrześcijańską, sądzę, iż Szan. Księdz Redaktor gościnności […]

111. 1830 – Podział Dyecezyi Płockiej na Dekanaty Dobrzyński, Sierpecki i Rypiński wskazując parafie i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach.

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim z 1830 roku [1]    w dziale Instytuta Rzymsko – Katolickie  dokonuje podziału całego kraju na znaczniejsze Instytuta Religije dokonując podziału na dyecezyje. W artykule wymieniono w Dyecezyi Płockiej parafie w dekanatach   Dobrzyńskim, Sierpeckim i Rypińskim  i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach. Dekanat Dobrzyński, Kościołów 15 . […]

50. Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie – Małżeństwa lata: 1781-1824, 1856-1887, 1889-1900, 1902-1914

Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie – Małżeństwa lata: 1781-1824, 1856-1887, 1889-1900, 1902-1914 Według nazwisk pana młodego alfabetycznie ułożona. Autorzy indeksów wybranej miejscowości: Michał Golubiński, Baciński, Piotr Romanowski miejsce przechowywania ksiąg : Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock Opracował Dariusz Lazarowski – na podstawie danych zamieszczonych na stronie: http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&bdm=S&w=07mz&rid=3045&search_ lastname=&search_name=&search_lastname2=&search_name2=&from_date=&to_date=&rpp1=&ordertable=[[3,”asc”]]&searchtable=&rpp2=100 Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie […]

49. Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie – Urodzenia lata: Lata: 1781-1831, 1834, 1856-1887, 1889-1913

Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie – Urodzenia lata: Lata: 1781-1831, 1834, 1856-1887, 1889-1913 Autorzy indeksów wybranej miejscowości: Michał Golubiński, Baciński, OlaH miejsce przechowywania ksiąg : Archiwum Państwowe w Płocku, ul. Kazimierza Wielkiego 9b, 09-400 Płock Opracował Dariusz Lazarowski – na podstawie danych zamieszczonych na stronie: http://www.geneteka.genealodzy.pl/index.php?op=gt&lang=pol&bdm=D&w=07mz&rid=3046&search_ lastname=&search_name=&search_lastname2=&search_name2=&from_date=&to_date=&rpp1=3400& ordertable=%5b%5b3,”asc”%5d%5d&searchtable=&rpp2=100 Indeksacja ksiąg parafialnych Parafia Łukomie – Urodzenia, lata 1781-1831, 1834, […]