Archive for the ‘Kościół katolicki’ category

Zakończenie projektu „Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków” część I

W dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 18 tej w Zajedzie Przystań w Szczutowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków. W czasie spotkania przybliżono etapy realizacji projektu, zapoznano z programem do obsługi Wirtualnego Cmentarza. Na zakończenie pierwszej części spotkania przybyłym wolontariuszom podziękowano za udział w projekcie i […]

98. 1826 – Podział Dyecezyi Płockiej na Dekanaty. Wymieniono Dekanaty Dobrzyński, Sierpecki i Rypiński wskazując parafie należące do poszczególnych dekanatów i księży sprawujących posługę w poszczególnych parafiach.

Rocznik Instytutów Religijnych i Edukacyjnych w Królestwie Polskim z 1826/27 roku [1]   w dziale Instytuta Rzymsko – Katolickie  tak opisuje: W całym kraiu ogólna liczba znacznieyszych tego rodzaiu Instytutów iest następująca: Kościołów Katedralnych — 9. Kollegiat — 6. Parafialnych — 1930. prócz filialnych i innych oddzielnych. Seminariów XX. świeckich, główne  Dyecezalnych – 13. Domów dla […]

65. Taksa opłat iura stolae diecezji płockiej z 1774 r.

Wśród mnogich cech pobożności polskiego baroku znalazły się również wystawność i kosztowność obrzędu pogrzebowego. Z zachowaniem właściwych danej warstwie społecznej proporcji (przede wszystkim finansowych) praktykowali je wszyscy. Pogrzeby magnackie stawały się parateatralnymi widowiskami. Ziemianina żegnało liczne grono krewnych, przyjaciół, sąsiadów. Włościaninowi w  ostatniej drodze towarzyszyła cała wiejska gromada. Wydatki z tym związane sprawiały, że bardziej niż śmierci obawiać […]

62. Taksa opłat za posługi kościelne w Diecezji Płockiej z 1801 roku – przepisy Fryderyka Wilhelma III Pruskiego

Opracowany przez komisję projekt taksy opłat „iura stolae” został zatwierdzony przez króla Fryderyka Wilchelma II i w dniu 13 czerwca 1801 roku został ogłoszony jako obowiązujące prawo, pt. „Powszechna Ordynacya Jurium Stolae dla Duchowieństwa Rzymsko-Katolickiego z Przepisami względem Postępowania przy Ślubach, Chrztach i Pogrzebach zachować się mającemi”. W przedmowie do tegoż aktu prawnego król Fryderyk […]

9. 1772 – Wypis wsiów y miast przez Województwa w całey Koronie znayduiących, tudzież y zakordonowanych

1772 rok – Wypis parafii, wsiów y miast Przeszukując zasoby archiwów cyfrowych oraz portale internetowe zajmujące się problematyką genealogii i historii – mając za wskazówkę informacje zamieszczone na portalu rodziny Szpejankowskich i Szpejenkowskich http://www.szpejankowski.eu, w zasobach cyfrowych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu http://bazy.oss.wroc.pl/kzc/wyniki_proste_op.php?OP-000096, na stronach kilkuset stronicowego dzieła sporządzonego w rękopisie na podstawie taryfy […]