Archive for the ‘Parafie’ category

171. Kita Katarzyna – biogramy osób zamordowanych przez Jagdkommando z Czumska Dużego.  

KITA Katarzyna, 54 lata, miejsce zamieszkania przed wojną Grabal, okoliczności śmierci: Jagdkommaando i żandarmeria rozstrzelały 22 osoby podejrzane o ukrywanie i udzielanie pomocy partyzantom. Data śmierci 1944-08. Miejsce śmierci CZUMSK DUŻY. Ustalono nazwiska 17 ofiar. Miejsce pochówku: Zwłoki zakopano w lesie, później ekshumowano i 12 zwłok pochowano na cmentarzu w Szczutowie a 10 w Gójsku[1]. […]

Zakończenie projektu „Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków” część I

W dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 18 tej w Zajedzie Przystań w Szczutowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków. W czasie spotkania przybliżono etapy realizacji projektu, zapoznano z programem do obsługi Wirtualnego Cmentarza. Na zakończenie pierwszej części spotkania przybyłym wolontariuszom podziękowano za udział w projekcie i […]

Zeszyt Historyczny Szczutowski Nr 2

Oddaję dziś w Państwa ręce kolejny numer „Zeszytów Historycznych Szczutowskich”. Pierwszy numer poświęcony był w całości budowie  w latach 1903-1906 kościoła w Gójsku. W dniu 22 lipca 2018 roku w kościele Parafialnym w Gójsku i w Czumsku w czasie trzech Mszy Świętych odbyła się prezentacja zeszytów. Zeszyt spotkał się z przychylnym przyjęciem. W dniu 11 […]

Wirtualny cmentarz w Szczutowie

Wirtualny Cmentarz w Szczutowie jest już dostępny. Bezpośredni link do Wirtualnego Cmentarza dostepny jest pod adresem: http://szczutowo.polski-cmentarz.pl/grobonet/start.php?id=form  Stan na 30 września 2018 rok Cmentarz Parafialny w Szczutowie – Ilość osób pochowanych: 2031 – Ilość rezerwacji, osób nieznanych, osób z prawem pochowania: 2 – Razem: 2033 – Ilość grobów: 1121 – Ilość zdjęć: 2277 Wirtualny cmentarz w Szczutowie

Szkic sytuacyjny Cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Szczutowie

Na podstawie zgromadzonych materiałów firma ArtLook Gallery z siedzibą w Mikołowie sporządziła szkic sytuacyjny cmentarza Rzymsko-Katolickiego w Szczutowie, który posłuży do budowy WIRTUALNEGO  CMENTARZA  W  SZCZUTOWIE. MAPA – Cmentarz w Szczutowie