Archive for the ‘II Wojna Światowa’ category

172. BUDZELEWSKI Kazimierz – biogramy osób zamordowanych przez Jagdkommando z Czumska Dużego.

BUDZELEWSKI Kazimierz [1], 17 lat, zamieszkały Grabal, rolnik. Jako osoba podejrzana o ukrywanie i udzielanie pomocy partyzantom został zastrzelony w sierpniu 1944 roku w m. Czumsk Duży przez Jagdkommaando  i  żandarmerię [2]   Okoliczności śmierci Budzelewskiego Kazimierza ustalono na podstawie zeznań Wandy Cichockiej przed Komisją badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu[3]: Wanda Cichocka – siostra zamordowanego […]

171. Kita Katarzyna – biogramy osób zamordowanych przez Jagdkommando z Czumska Dużego.  

KITA Katarzyna, 54 lata, miejsce zamieszkania przed wojną Grabal, okoliczności śmierci: Jagdkommaando i żandarmeria rozstrzelały 22 osoby podejrzane o ukrywanie i udzielanie pomocy partyzantom. Data śmierci 1944-08. Miejsce śmierci CZUMSK DUŻY. Ustalono nazwiska 17 ofiar. Miejsce pochówku: Zwłoki zakopano w lesie, później ekshumowano i 12 zwłok pochowano na cmentarzu w Szczutowie a 10 w Gójsku[1]. […]

170. Wojna puka nam do drzwi – Wspomnienia wojenne Janiny Sylwerskiej.

170. Wojna puka nam do drzwi – Wspomnienia wojenne Janiny Sylwerskiej. Nazywam się Janina Sylwerska, urodziłam się 12 czerwca 1930 roku w Cząpienicy (powiat rypiński), kiedy wybuchła II Wojna Światowa miałam dziewięć lat. Rodzice mieli gospodarstwo rolne o powierzchni sześciu hektarów. Ojciec spędził 15 lat w rosyjskim wojsku, grał w orkiestrze i uczył muzyki, mimo […]

169. Wykaz osób pochodzących z terenu gminy Szczutowo, Gójsk i części gminy Rogowo, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Wykaz osób pochodzących z terenu gminy Szczutowo[1], Gójsk[2] i części gminy Rogowo[3], którzy zginęli w latach 1939-1945. [1]  W skład Gminy Szczutowo wchodziły następujące miejscowości: Białasy (Bielasy), Biele, Blizno, Borek, Boruchy (Boruchi), Bryski, Ciąpienica (Ciąpienice), Cisse, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Dąbkowa Parowa (Dombkowa Parowa), Dziki Bor, Gąsiorowy Mostek (Gonsiorowy Mostek), Górki (Gorki), Gorzeń (Gorzen), Grabal […]

168. JANUSZ SZATKOWSKI Okupacyjna droga mojego ojca Stanisława Szatkowskiego

JANUSZ SZATKOWSKI Okupacyjna droga mojego ojca Stanisława Szatkowskiego NOTATKI PŁOCKIE 1999 rok Nr 2 (179) s. 36-39 „Droga krzyżowa mojego żywota rozpoczęła się dnia 26 XI 1939 r. W dniu tym po raz pierwszy zetknąłem się z Gestapo” – napisał w „Moich wspomnieniach z pobytu w niemieckioh obozach koncentracyjnych”, które ukończył 12 grudnia 1945 r. […]