Archive for the ‘Gmina Rogowo’ category

165. Ludność Gminy Rogowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności

Gmina Rogowo– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 23 wsie, 10 kolonii, 5 folwarków i  3 osady . Spisano ogółem 635 budynków mieszkalnych i 3 inne zamieszkałe. Liczba ludności wyniosła 4256 osób w tym 1998 mężczyzn i 2258 kobiet. 4081 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 142 Ewangelickiego, 33 Mojżeszowego. Pod względem narodowościowym […]

129. 1903 rok – Doniesienia prasowe – klęska gradobicia w gminach: Gójsk, Szczutowo, Rogowo, Czermin i Okalewo.

Gazeta Polska[1] z Nr 208 z (19 lipca) 1 Sierpnia)1903 roku donosi: Klęska gradowa. Burza jaka w d. 17 lipca nawiedziła gminy: Gójsk, Szczutowo, Rogowo, Czermin i Okalewo w pow. Rypińskim, zrządziła strat na sumę 10,000 rb. Kurjer Warszawski[2] w wydaniu z dnia 22 lipca (4sierpnia) 1903 roku precyzuje: Wielkość strat, zrządzonych przez burzę z […]

113. 1876 – Wykaz osób na posadach sędziów gminnych, ławników i zastępców tychże, Sąd Gminny w Gujsku, dla gmin Gujsk, Szczutowo i Rogowo. Sędzia Epimach Wojszwiłło, ławnicy: z gminy Szczutowo -Władysław Waśniewski; z gminy Gujsk – Alfons Orłowski i Jan Gralewski. Zastępcy: z gminy Gujsk – Gustaw Smiechowski

1876 rok – Gazeta Sądowa Warszawska[1] w wydaniu z dnia 28 Sierpnia (9 Września ) 1876 roku  podaje wykaz osób na posadach sędziów gminnych, ławników i zastępców tychże, Postanowienia i Rozporządzenia Rządowe. Lista osób, na mocy § 17 ,,Ustawy o wprowadzeniu reformy sądowój w Królestwie Polskim[2]”, zatwierdzonych przez Ministra Sprawiedliwości, na posadach sędziów gminnych: Powiat […]

3. Gmina Rogowo  w 1880 roku

Rogowo, wieś i folwark, powiat rypiński gmina i parafia Rogowo, odległe 12 wiorst od Rypina posiada kościół parafialny, szkołę początkową, kasę wkładowo zaliczkową, 14 domów, 281 mieszkańców, 658 morgów obszaru (19 morgów nieużytków). Folwark rządowy zajmuje z tego przeszło 600 morgów; wieś Rogowo wraz z wsią Żołnowo ma 177 morgów, Kościół parafialny niewiadomej erekcji. Obecny […]

10. Gmina Rogowo w 1901 roku

Gmina Rogowo w 1901 położona była  w Królestwie Polskim, w Guberni Płockiej, w powiecie Rypińskim. W skład powiatu rypińskiego wchodziło miasto Rypin (liczące 6040 mieszkańców) oraz 16 gmin: Chrostkowo, Czermin, Dobrzyń n/Dr., Dzierzna, Gujsk, Okalewo, Osiek, Płonne, Pręczki, Rogowo, Skrwilno, Sokołowo, Starorypin, Szczutowo, Wąpielsk, Żałe. Pod względem kościelnym  gmina Rogowo  położona jest w dyecezyi płockiej, […]