Archive for the ‘Gmina Rogowo’ category

173. 1933. Podział gminy wiejskiej Rogowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.

175. 1933. Podział gminy wiejskiej Szczutowo powiat rypiński woj. warszawskiego na gromady.

165. Ludność Gminy Rogowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności

Gmina Rogowo– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 23 wsie, 10 kolonii, 5 folwarków i  3 osady . Spisano ogółem 635 budynków mieszkalnych i 3 inne zamieszkałe. Liczba ludności wyniosła 4256 osób w tym 1998 mężczyzn i 2258 kobiet. 4081 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 142 Ewangelickiego, 33 Mojżeszowego. Pod względem narodowościowym […]

129. 1903 rok – Doniesienia prasowe – klęska gradobicia w gminach: Gójsk, Szczutowo, Rogowo, Czermin i Okalewo.

Gazeta Polska[1] z Nr 208 z (19 lipca) 1 Sierpnia)1903 roku donosi: Klęska gradowa. Burza jaka w d. 17 lipca nawiedziła gminy: Gójsk, Szczutowo, Rogowo, Czermin i Okalewo w pow. Rypińskim, zrządziła strat na sumę 10,000 rb. Kurjer Warszawski[2] w wydaniu z dnia 22 lipca (4sierpnia) 1903 roku precyzuje: Wielkość strat, zrządzonych przez burzę z […]

113. 1876 – Wykaz osób na posadach sędziów gminnych, ławników i zastępców tychże, Sąd Gminny w Gujsku, dla gmin Gujsk, Szczutowo i Rogowo. Sędzia Epimach Wojszwiłło, ławnicy: z gminy Szczutowo -Władysław Waśniewski; z gminy Gujsk – Alfons Orłowski i Jan Gralewski. Zastępcy: z gminy Gujsk – Gustaw Smiechowski

1876 rok – Gazeta Sądowa Warszawska[1] w wydaniu z dnia 28 Sierpnia (9 Września ) 1876 roku  podaje wykaz osób na posadach sędziów gminnych, ławników i zastępców tychże, Postanowienia i Rozporządzenia Rządowe. Lista osób, na mocy § 17 ,,Ustawy o wprowadzeniu reformy sądowój w Królestwie Polskim[2]”, zatwierdzonych przez Ministra Sprawiedliwości, na posadach sędziów gminnych: Powiat […]

3. Gmina Rogowo  w 1880 roku

Rogowo, wieś i folwark, powiat rypiński gmina i parafia Rogowo, odległe 12 wiorst od Rypina posiada kościół parafialny, szkołę początkową, kasę wkładowo zaliczkową, 14 domów, 281 mieszkańców, 658 morgów obszaru (19 morgów nieużytków). Folwark rządowy zajmuje z tego przeszło 600 morgów; wieś Rogowo wraz z wsią Żołnowo ma 177 morgów, Kościół parafialny niewiadomej erekcji. Obecny […]