Archive for the ‘Gmina Gójsk’ category

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.

Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – […]

164. Ludność Gminy Gójsk w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.

Gmina Gójsk– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 19 wsi, 18 kolonii, 7 folwarków i  1 osadę, 2 osady młynarskie i jeden przystanek kolejowy w Nowinach . Spisano ogółem 490 budynków zamieszkałych. Liczba ludności wyniosła 3279 osób w tym 1535 mężczyzn i 1744 kobiety. 2576 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 692 Ewangelickiego, […]

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku dokonano podziału administracyjnego państwa uwzględniając wcześniej obowiązujący podział administracyjny w granicach poszczególnych zaborów. Ziemia Dobrzyńska wraz powiatem lipnowskim i powiatem rypińskim została włączona do województwa warszawskiego [1]. Zgodnie z tym podziałem gminy: Rogowo, Szczutowo i Gójsk[2], znajdowały […]

Prezentacja – Powstanie Styczniowe na terenie Gminy Szczutowo.

W dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 18 tej w Zajedzie Przystań w Szczutowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków. Na zakończenie projektu przedstawiono prezentacje dedykowana Powstaniu Styczniowemu sprzed 155 laty. Omówiono przyczyny  wybuchu powstania, przebieg powstania na terenie powiatu sierpeckiego i rypińskiego, oraz osoby biorące udział […]

Zeszyt Historyczny Szczutowski Nr 2

Oddaję dziś w Państwa ręce kolejny numer „Zeszytów Historycznych Szczutowskich”. Pierwszy numer poświęcony był w całości budowie  w latach 1903-1906 kościoła w Gójsku. W dniu 22 lipca 2018 roku w kościele Parafialnym w Gójsku i w Czumsku w czasie trzech Mszy Świętych odbyła się prezentacja zeszytów. Zeszyt spotkał się z przychylnym przyjęciem. W dniu 11 […]