Archive for the ‘Gmina Gójsk’ category

174. 1933. Podział gminy wiejskiej Gójsk powiat sierpecki woj. warszawskiego na gromady.

174. 1933. Podział gminy wiejskiej Gójsk powiat sierpecki woj. warszawskiego na gromady.

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.

Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – […]

164. Ludność Gminy Gójsk w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.

Gmina Gójsk– według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku liczy 19 wsi, 18 kolonii, 7 folwarków i  1 osadę, 2 osady młynarskie i jeden przystanek kolejowy w Nowinach . Spisano ogółem 490 budynków zamieszkałych. Liczba ludności wyniosła 3279 osób w tym 1535 mężczyzn i 1744 kobiety. 2576 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 692 Ewangelickiego, […]

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości

155. Gmina Gójsk (Gujsk) – II Wojna Światowa – Niemieckie nazwy miejscowości. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku dokonano podziału administracyjnego państwa uwzględniając wcześniej obowiązujący podział administracyjny w granicach poszczególnych zaborów. Ziemia Dobrzyńska wraz powiatem lipnowskim i powiatem rypińskim została włączona do województwa warszawskiego [1]. Zgodnie z tym podziałem gminy: Rogowo, Szczutowo i Gójsk[2], znajdowały […]

Prezentacja – Powstanie Styczniowe na terenie Gminy Szczutowo.

W dniu 30 listopada 2018 roku o godz. 18 tej w Zajedzie Przystań w Szczutowie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków. Na zakończenie projektu przedstawiono prezentacje dedykowana Powstaniu Styczniowemu sprzed 155 laty. Omówiono przyczyny  wybuchu powstania, przebieg powstania na terenie powiatu sierpeckiego i rypińskiego, oraz osoby biorące udział […]