Archive for the ‘Gmina Borkowo’ category

14. Gmina Borkowo w 1901 roku

Gmina Borkowo w 1901 położona była  w Królestwie Polskim, w Guberni Płockiej, w powiecie sierpeckim. W skład powiatu sierpeckiego wchodziło miasto Sierpc (liczące 8560 mieszkańców) oraz 12 gmin: Białyszewo, Bieżuń, Borkowo, Gradzanowo, Gutkowo, Koziebrody, Kossemin, Lisewo, Raciąż, Rościszewo, Stawiszyn, Żuromin. Pod względem kościelnym  gmina Rościszewo położona jest w dyecezyi płockiej, dekanacie sierpeckim więcej w artykule: 14. […]