Archive for the ‘Gmina Szczutowo’ category

Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 4 – Grudzień 2000

W latach 1998 – 2008 ukazało się 8 numerów Biuletynu wydawanego przez Radę i Zarząd Gminy Szczutowo a począwszy od numeru 7 Biuletynu Samorządu Gminy Szczutowo . W załączeniu kolejny numer Biuletynu Rady i Zarządu Gminy Szczutowo z grudnia 1999 roku. Zapraszam do lektury Dariusz Lazarowsk Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 4 – Grudzień 2000

Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 3 – Grudzień 1999

W latach 1998 – 2008 ukazało się 8 numerów Biuletynu wydawanego przez Radę i Zarząd Gminy Szczutowo a począwszy od numeru 7  Biuletynu Samorządu Gminy Szczutowo . W załączeniu kolejny numer Biuletynu Rady i Zarządu Gminy Szczutowo z grudnia 1999 roku. Zapraszam do lektury Dariusz Lazarowski Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 3 – Grudzień 1999  

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.

Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – […]

166. Gmina Szczutowo – podział administracyjny 1938 rok.

Gmina Szczutowo – podział administracyjny 1938 rok.   Na mocy ustawy z dnia 12 czerwca 1937 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 350) o zmianie granic województw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego, powiat rypiński i lipnowski zostaje włączony z dniem 1 kwietnia 1938 r. do obszaru województwa pomorskiego z województwa warszawskiego [1]. Powiat rypiński liczy 1214 […]

163. Ludność Gminy Szczutowo w 1921 roku – na podstawie Powszechnego Spisu Ludności.

Gmina Szczutowo –   według Powszechnego Spisu Ludności z 30 września 1921 roku  liczy 25 wsi, 24 kolonie, 3 folwarki i 2 osady. Spisano ogółem 814 budynków zamieszkałych. Liczba ludności wyniosła 5198 osób w tym 2503 mężczyzn i 2665 kobiet. 4455 osób było wyznania Rzymsko-katolickiego, 664 Ewangelickiego, 41 Mojżeszowego, 7 innego chrześcijańskiego, w tym 5 prawosławnych […]