Archive for the ‘Ludność, ziemianie’ category

141. 1909 rok – Artykuły prasowe – Zmiana własności majątku Szczutowo poduchowne. Szczutowo poduchowne, 175 mórg, od małż. Dębińskich nabyli Romuald i Kazimierz bracia Cisławscy.

Kurjer Warszawski w Nr 197 z 19 lipca 1909 roku[1] , w dziale poświęconym zmianom własności donosi: + Zmiana własności. W czerwcu dokonane zostały w gub. płockiej nastepujace tranzakcie: W powiecie lipnowskim: Działyń , 1530 mórg. od braci Ciechomskich nabyli Samuel Cholewa i Hersz Dobrzyński; Rembiocha, 173 m„ od Cecylii Ciechomskiej nabyli Samuel Cholewa i […]

139. 1908 rok – Niemcy w ziemi Dobrzyńskiej. Najmniej Niemców posiadają gminy: Okalewo, Skrwilno, Chrostkowo, Rogowo i Szczutowo

Dziennik Poznański w Nr 261 z dnia 12 listopada 1908 roku [1] zamieszcza obszerną informację dotyczącą osadnictwa niemieckiego. Niemcy w ziemi Dobrzyńskiej. Na pograniczu stykającem się z dzisiejszemi Prusami Zachodniemi, zaraz za Drwęcą, leży prastara dzielnica polska, — ziemia Dobrzyńska. Do niej należą powiaty lipnowski i rypiński w gubemii płockiej. Już za czasów Jagiełły dążyli […]

134. 1906 rok – Prawybory w pow. Rypińskim. Prawybory z kurji średniej własności. Okręg wyborczy Szczutowo obejmujący gminy Szczutowo, Gujsk, Skrwilno i Rogowo – wybrano 36, w tej liczbie 4-ch księży.

Kurier Warszawski  w Nr 139 z dnia 21 maja 1906 roku[1] donosi : Prawybory w pow. rypińskim. W d. 9-ym b. m. odbyły się prawybory z kurji średniej własności w trzech okręgach powiatu rypińskiego, miano-wicie: w Rypinie, Radominie i Szczutowie. Rezultat następujący: Rypin łącznie z gminami: Starorypin, Osiek, Dzierżno, Okalewo, Czermin i Pręczki — wybrano 91, w […]

118. 1885 rok – Artykuł prasowy – sprzedaż przez licytacyę dóbr Szczutowo.

Gazeta Słowo z 21 lutego 1885 roku [1] informuje: Kronika miejscowa. — Towarzystwo kredytowe ziemskie w dniu wczorajszym o godzinie 11-ej zdawało sprawę z czynności swoich, dokonanych od dnia 13 maja do 13 listopada 1884 r. Ze sprawozdania tego dowiedzieliśmy się, że (…) jedenaście dóbr sprzedano poprzez licytacyę (…) Sprzedano, jak to już zaznaczyliśmy, dóbr […]

110. 1868 rok – Licytacya majątku Paprotki Białasy i Szczutowo, jako zalegające w opłacie rat Towarzystwu Kredytowemu należnych.

Gazeta Warszawska w nr 81 z dnia 10 kwietnia 1868 roku[1] zamieściła ogłoszenie Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Płocku Dyrekcya Szczegółowa Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego  w Płocku. Podaje do powszechnéj wiadomości, iż na zasadzie Art. 7 Postanowienia b. Rady Administracyjnéj z dnia 28 Czerwca (10 Lipca) 1860 r. i upoważnień przez Dyrekcyę Główną udzielonych, następujące dobra […]