Archive for the ‘Kółka Rolnicze’ category

60. Kółko Rolnicze Szczutowo – 1957 rok

Kółko Rolnicze w Szczutowie Kółko Rolnicze Samopomoc Chłopska w Szczutowie poczta Szczutowo powiat sierpecki województwo warszawskie powstało 6 lutego 1957 roku – Na zebraniu obecnych było 28 osób. Założycielami Kółka Rolniczego w Szczutowie jest 21 rolników, są nimi: Gałkowski Jan – Prezes, Sadowski Czesław – skarbnik, Witkowski Marian – sekretarz – człon­kami Zarządu są: Komosiński […]

59. Kółko Rolnicze Szczechowo – 1960 r

Kółko Rolne w Szczechowie.  Kółko Rolne w Szczechowie powstało w dniu 2 lutego 1960 roku. Na zebraniu obecnych było 28 osób. Do kółka przystąpiło 16 osób. Zebranie organizacyjne zagaił Gałkowski Kazimierz, przewodniczył Smól­czyński Wincenty, sekretarzem zebrania został Topolewski Zygmunt. Na zebraniu omówiono i przedyskutowano statut Kółka Rolniczego.            W dyskusji głos […]

57. Kółko Rolnicze Modrzewie – 1964 rok

Kółko Rolnicze  Modrzewie  Kółko Rolnicze w Modrzewiu powstało w dniu 24 lutym 1964 roku. Do kółka rolniczego wstąpiło 15 rolników. Zebranie organizacyjne zagaił Cichocki Kazimierz, przewodniczył Antczak Józef, sekretarzem zebrania był Nastachowski Edward. Na zebraniu omówiono i przedyskutowano statut.  W dyskusji za­brali głos Ob. Ob. poruszając następujące sprawy: Ob. Antczak Józef mówił o znaczeniu kółka rolniczego […]

58. Kółko Rolnicze Słupia – 1957 rok

Kółko Rolnicze Słupia. Kółko Rolnicze w Słupi poczta Szczutowo powiat sierpecki województwo warszawskie powstało najprawdopodobniej na początku 1957 roku – Wojewódzki Zarząd Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie w dniu  4 maja 1957 Znak sprawy Są 1-18/740/57. r wpisał do rejestru Stowarzyszeń i Związków Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej za Nr 13 stowarzyszenie pod […]

56. Kółko Rolnicze Mierzęcin – 1960 rok

Kółko Rolnicze w Mierzęcinie Kółko Rolnicze w Mierzęcinie powstało w dniu 5 marca 1960 roku. Do kółka przystąpiło 16 osób. Członkowie założyciele Kółka Rolniczego w Gorzeniu wybrali władze w osobach: Prezes Ratuszny Ignacy, skarbnik Cłmderewicz Jan, sekretarz Łosiński Jan, Członkami zarządu byli Brdak Wincenty i Bru-ździński Jan. Przew. Kom. Rew. został Ogrodowicz, członkami Kom Rewizyjnej […]