Archive for the ‘Kolej’ category

152. Wykolejenie pociągu na linii Sierpc-Rypin.

Od pierwszych dni wojny na terenach okupowanych, w tym na terenie powiatu sierpeckiego  i rypińskiego cała machina administracyjna i wojskowa podporządkowana jest jednemu celowi – wynarodowienia Polaków i fizycznej eliminacji lokalnych liderów i warstwy kierowniczej na okupowanych terenach. Takimi ludźmi były osoby wykształcone (nauczyciele, prawnicy, lekarze, księża, urzędnicy, ziemianie, wojskowi – głownie oficerowie, policja, straż […]

97. 1937 rok – Budowa linii kolejowej normalnotorowej Brodnica – Sierpc. Artykuł prasowy – Uruchomienie nowej kolei Brodnica – Sierpc

Ilustrowane pismo codzienne Dobry Wieczór i Kurier Czerwony w numerze 271 z 30 września 1937 roku[1] w artykule Uruchomienie nowej kolei Brodnica – Sierpc, informuje: :   TORUŃ. 30.9. — Budowa nowej linii kolejowej Brodnica — Sierpc jest już na ukończeniu. Jeszcze w bieżącym tygodniu uruchomione będą pierwsze po ciągi towarowe. Poświecenie i otwarcie linii […]

96. 1937 rok – Budowa linii kolejowej normalnotorowej Sierpc – Brodnica. Artykuł prasowy – W niedzielę otwarcie nowej linii kolejowej.

Gazeta Codzienna  Dzień Dobry w numerze 293 z 22 października 1937 roku[1] w artykule Rośnie sieć komunikacyjna Polski  informuje: :  W niedzielę otwarcie nowej linii kolejowej Jedną z największych bolączek naszego gospodarstwa narodowego jest niedostatecznie rozwinięta sieć komunikacyjna. Odziedziczyliśmy ją po zaborcach i oczywiście w ciągu kilkunastu lat niepodległościowego bytu trudno było odrobić te zaniedbania, […]

95. 1937 rok – Budowa linii Kolejowej normalnotorowej Sierpc – Brodnica. Artykuł prasowy pn. Nowa linia kolejowa od Sierpca do Brodnicy

Jak podaje Mały Dziennik w artykule „Nowa linia kolejowa od Sierpca do Brodnicy”[1] Budowa nowej linii kolejowej od Sierpca do Brodnicy długości przeszło 55 km. zbliża się ku końcowi. Na ukończeniu znajdują się roboty torowe dla podejścia do Sierpca oraz na stacjach przy wznoszeniu budynków, urządzeń stacyjnych oraz roboty zabezpieczające. Linia będzie oddana do użytku […]

90. 1938 rok – Mapa sieci kolejowej RP oraz spis stacji, przystanków i ładowni kolejowych kolei normalnotorowej

90.1938 rok – Mapa sieci kolejowej RP oraz spis stacji, przystanków i ładowni kolejowych kolei normalnotorowej