Archive for the ‘Jeziora’ category

109. 1846 – Prawo włościan do łowienia ryb, w tych miejscach jeziora Orszulewskiego, gdzie ona przylegała do ich gruntów.

W księdze dóbr ziemskich Wola Gorzeń i Słupia A. W. 27, zawierającą  przestrzeń 897 mórg i 244 prętów znajduje się jezioro, o powierzchni 568 mórg i 28 prętów, w jednej połowie /posiadające określoną granicę/ stanowiące własność skarbu państwa[1]. W Rozdziale III księgi dóbr ziemskich wola Gorzeń i Słupia A  odnoszące się do ograniczeń prawa własności, […]

108. 1909 rok – Właściciele dóbr ziemskich Wola, Gorzeń i Słupia liczących 897 mórg i 244 prętów, w tym jeziora Orszulewskiego o pow. 568 mórg i 28 prętów

Na podstawie wpisów zawartych w księdze dóbr ziemskich Wola Gorzeń i Słupia A. W. 27, że opisana w niniejszej księdze w rozdziale I nieruchomość zgodnie z 4-tym planem rejestru mierniczego /rozgraniczającego/ załączonego do zbiorczego dokumentu niniejszej księgi pod numerami 1,2,3,4, zawiera przestrzeń 460 dziesięcin i 242 sążni lub 897 mórg i 244 prętów, zapisano na […]

106. 1937 rok – Kontrakt na dzierżawę Jeziora Orszulewskiego – Wydzierżawiający J. Waśniewska i Z. Hoppe – dzierżawca W i S Pniewscy

Kontrakt[1] Pomiędzy Józefą Waśniewską i Zygmuntem Hoppe ze Szczutowa z jednej strony a Walentym i Stanisławą Pniewskimi ze Słupi z drugiej strony została zawarta następująca umowa. Waśniewska i Hoppe wydzierżawiają Pniewskim prawo rybołówstwa na swojej zachodniej połowie jeziora Orszulewskiego na przeciąg 4 lat czyli od dnia 1 stycznia 1937  do 31 grudnia 1940 roku za […]

102. 1861 rok – Opis jeziora Orszulewskiego i Szczutowskiego

W kalendarzu wydawanym przez Obserwatorium Astronomiczne w Warszawie na rok zwyczajny 1861[1] w materiałach do jeografii  i statystyki Królestwa Polskiego, na zasadzie akt urzędowych, poświęconych jeziorom czytamy: J E Z I O R A . Trzy główne znajdujemy gru-ppy jezior w Kró-lestwie: jedna w środkowej części gubernii Augusto-wskiej, w powia-tach: Kalwaryjskim, Sejneńskim i Augustowskim ; […]

82. 1935 rok – letni wypoczynek nad jeziorami Urszulewskim i Szczutowskim

Gazeta Polska w wydaniu z 21 lipca 1935 roku w dziale turystycznym reklamuje wypoczynek Szczutowie i Urszulewie, jako miejscowościach ładnych, tanich i cichych, położonych nad malowniczemi jeziorami[1]: [1] Skan czasopisma został zamieszczony na stronie Biblioteki Narodowej pod adresem:   https://polona.pl/item/gazeta-polska-pismo-codzienne-r7-nr-200-21-lipca-1935,OTYwMjgwOQ/11/#item Skan artykułu prasowego poniżej: 82. 1935 – wypoczynek nad jez. Urszulewskim