Archive for the ‘Aktualności’ category

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.

Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – […]

Regulamin konkursu ogłoszonego w numerze 1 Zeszytów Historycznych Szczutowskich.

  Regulamin konkursu – Zeszyty Historyczne Szczutowskie Nr 1

Zeszyty Historyczne Szczutowskie – Nr 1

Oddaję dziś w Państwa ręce pierwszy numer „Zeszytów Historycznych Szczutowskich”. Czasopisma traktującego o historii gminy Szczutowo. Numer 1 Zeszytu Historycznego Szczutowskiego w całości poświęcony jest budowie w latach 1903-1906 kościoła w Gójsku. W „Zeszycie”: zacytowano obszerne fragmenty książki autorstwa ks. Walentego Załuskiego – Proboszcza  gójskiego pod tytułem „Nowo-zbudowany kościół w Gójsku pod wezwaniem Najsłodszego Serca […]

WIRTUALNY CMENTARZ W SZCZUTOWIE

 WIRTUALNY CMENTARZ W SZCZUTOWIE   Parafia Rzymsko-Katolicka w Szczutowie  wspólnie z portelem internetowym  Szczutowo – ocalić od zapomnienia www.szczutowo.com.pl realizują  zadanie publiczne pn.: „Patriotyzm – to odpowiedzialność za groby naszych przodków”.  ramach konkursu Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”  W ramach projektu:  : wykonane zostaną tablice informacyjne na cmentarzu […]