96. 1937 rok – Budowa linii kolejowej normalnotorowej Sierpc – Brodnica. Artykuł prasowy – W niedzielę otwarcie nowej linii kolejowej.


Gazeta Codzienna  Dzień Dobry w numerze 293 z 22 października 1937 roku[1] w artykule Rośnie sieć komunikacyjna Polski  informuje: :

 W niedzielę otwarcie nowej linii kolejowej

Jedną z największych bolączek naszego gospodarstwa narodowego jest niedostatecznie rozwinięta sieć komunikacyjna. Odziedziczyliśmy ją po zaborcach i oczywiście w ciągu kilkunastu lat niepodległościowego bytu trudno było odrobić te zaniedbania, które narastały przez lat dziesiątki.

W każdym razie od roku 1918 do 1936 zdołaliśmy wybudować własnym wysiłkiem około 1700 kilometrów nowych torów kolejowych, tak , że dziś Polska posiada już około 21 tysięcy kilometrów toru kolejowego. Dla porównania warto przytoczyć cyfry dotyczące sieci komunikacyjnych                             w państwach zachodu. Sieć komunikacyjna Francji wyraża się liczbą 42,5 tysiąca kilometrów , Niemcy posiadają ponad 54 tysiące, Anglia 31 tysięcy, nie mówiąc już o Stanach Zjednoczonych, gdzie sieć kolejowa wyraża się liczbą 383 tys. km. Czytając te cyfry musimy jednak pamiętać, że wymienione państwa, z wyjątkiem Anglii, są większe terytorialnie od Polski.

Jeżeli dodam , że wszystkie te państwa posiadają obok rozwiniętej sieci kolejowej doskonale utrzymane drogi, nasze zacofanie pod tym względem stanie się jeszcze bardziej wyraźne.

Dlatego zbudowanie każdego kilometra nowej sieci kolejowej w Polsce jest ważnym                              i radosnym wydarzeniem. Dlatego wysiłki PKP, idące w ciągu ostatnich kilku lat w kierunku powiązania różnych leżących przed tym na uboczu ośrodków kraju, stalową wstęgą szyn, zasługują na specjalne uznanie i wyróżnienie.

W nadchodzącą niedzielę będziemy oglądali nową zdobycz polskiego kolejnictwa. Jest nią linia kolejowa wiodąca z Sierpca do Brodnicy, dzięki której zostanie stworzona bezpośrednia komunikacja kolejowa między łódzkim okręgiem przemysłowym a Pomorzem, przez Kutno i Płock, co pozwoli na odciążenie przeładowanego ruchem węzła warszawskiego.

Długość tej linii, której budowa została zapoczątkowana przed dwoma laty wynosi 55,4 km. Nie była to linia łatwa do przeprowadzenia. Teren , począwszy od Rypina w kierunku Brodnicy jest mocno falisty , co wywołało konieczność wykonania szeregu głębokich przekopów i nasypów oraz mostów i prze­pustów. Większe mosty wybudowano dwa : jeden na rzece Skrwie pod Sierpcem, drugi na rzece Drwęcy pod Brodnicą.

820 tysięcy metrów sześciennych robót ziemnych, 14,5 tysiąca metrów sześciennych betonu oraz trzy nowe stacje: Szczutowo, Rypin i Kretki — oto bilans dzieła, które już w dniu 24 października zostanie oddane do użytku publicznego. Po otwarciu mostu imienia Marszałka Śmigłego-Rydza we Włocławku, po oddaniu do użytku portu na Wiśle w Płocku linia kolejowa Sierpc — Brodnica będzie nowym elementem na drodze rozwoju polskich dróg komunikacyjnych.

[1] Skan Gazety udostępniono na stronie Biblioteki Narodowej pod adresem:  https://polona.pl/item/dzien-dobry-r7-nr-293-22-pazdziernika-1937,MTUxNjkxNDY/0/#item

Skan artykułu w załączeniu:

96. Budowa linii kolejowej normalnotorowej Sierpc – Brodnica. Artykuł prasowy – W niedzielę otwarcie nowej linii kolejowej.

 

Leave a Reply