169. Wykaz osób pochodzących z terenu gminy Szczutowo, Gójsk i części gminy Rogowo, którzy zginęli w latach 1939-1945.


Wykaz osób pochodzących z terenu gminy Szczutowo[1], Gójsk[2] i części gminy Rogowo[3], którzy zginęli w latach 1939-1945.

[1]  W skład Gminy Szczutowo wchodziły następujące miejscowości: Białasy (Bielasy), Biele, Blizno, Borek, Boruchy (Boruchi), Bryski, Ciąpienica (Ciąpienice), Cisse, Czumsk Duży, Czumsk Mały, Dąbkowa Parowa (Dombkowa Parowa), Dziki Bor, Gąsiorowy Mostek (Gonsiorowy Mostek), Górki (Gorki), Gorzeń (Gorzen), Grabal (Grabel), Gugoły (Gugoly), Hermany, Huta Łumomie (Huta Lukonie), Jaźwiny) Jazwiny, Jeleniec (Jaleniec), Jegle, Karlewo, Kordulewo, Kosiory, Kozi Borek, Łukomka (Lukomka), Mierzęcin (Mierzencin), Narty,  Słupia (Slupia), Szczechewo, Szczerby,  Szczutowo, Topiąca (Topionca), Urszulewo, Wola Stara (Wola Stare). W nawiasach podano nazwy miejscowości zgodnie z najczęściej występującą pisownią w dokumentach z okresu wojny. Źródło: http://szczutowo.com.pl/archiwa/1413

[2] W skład Gminy Gójsk wchodziły następujące miejscowości: Agnieszkowo, Agnieszkowo Krzyżówki, Całownia, Czartownia, Gujsk  (Gójsk), Jaroszewo, Józefowo, Kapuśniki, Kokoszczyn, Łazy, Łazy Chlewiki  (Łazy Klewiki), Maluszyn, Maluszyn-Henrikowo (Maluszyn-Henrykowo), Maluszyn-Helenowo, Marcelino, Modrzewie, Mościska, Majewo, Ossówka, Osówka Karolewo, Pawłowo, Pieńki Nowiny, Pokrzywnica, Śniechy, Sudragi, Sułocinek, Żochowo, Żurawieniec. W nawiasach podano nazwy miejscowości zgodnie z najczęściej występującą pisownią w dokumentach z okresu wojny. Źródło: http://szczutowo.com.pl/archiwa/1418

[3]  Z terenu obecnej Gminy Szczutowo, w czasie II Wojny Światowej miejscowości: Blinno, Podlesie, Grądy Stare i Grądy Nowe (Grondy) należały administracyjnie do Gminy Rogowo. W nawiasach podano nazwy miejscowości zgodnie z najczęściej występującą pisownią w dokumentach z okresu wojny.

Załączony wykaz zawiera 88 nazwisk osób.

Dariusz Lazarowski

169. Wykaz osób pochodzących z terenu gminy Szczutowo, Gójsk i części gminy Rogowo, którzy zginęli w latach 1939-1945.

Leave a Reply