Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 1 – Czerwiec 1998


   

W latach 1998 – 2008 ukazało się 8 numerów Biuletynu wydawanego przez Radę i Zarząd Gminy Szczutowo a począwszy od numeru 7  Biuletynu Samorządu Gminy Szczutowo[1] . W załączeniu pierwszy numer Biuletynu Rady i Zarządu Gminy Szczutowo z czerwca 1998 roku. 

Zapraszam do lektury

Dariusz Lazarowski

[1] Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984).

Znad Szczutowskiego Jeziora Nr 1 – Czerwiec 1998

Leave a Reply