167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej.


Już w dniu 7 i 8 września 1939 roku wojska niemieckie zajęły teren powiatu rypińskiego i sierpeckiego. Rozpoczął się ponad pięcioletni okres hitlerowskiej okupacji. W ciągu kilku tygodni zorganizowana zostaje niemiecka administracja. Teren województwa pomorskiego na mocy dekretu Hitlera z 8 października 1939 roku zostaje wcielony do Rzeszy i wchodzi w skład obszaru Gdańsk – Prusy Zachodnie rejencji kwidzyńskiej a powiat sierpecki staje się częścią prowincji Prusy Wschodnie – rejencji ciechanowskiej . Taka przynależność poszczególnych powiatów i gmin przetrwała do końca wojny. Zatem można stwierdzić, iż teren obecnej Gminy Szczutowo administracyjnie podzielony był na dwie części: rejencję ciechanowską i rejencję kwidzyńską, a granica pomiędzy tymi rejencjami biegła pomiędzy miejscowościami Grabal – Agnieszkowo i Cisse – Mościska.

Więcej w załączonym artykule

167. Eksterminacja ludności gminy Szczutowo w latach II Wojny Światowej

Leave a Reply