150. 2017 rok – Dowód osobisty liczy sobie 89 lat.


Dowód osobisty liczy sobie 89 lat.

  W artykule zamieszczonym poniżej   przybliżyłem  genezę i stan prawny związany z wydawaniem dowodów osobistych na przestrzeni 89 lat.

Dowody osobiste na przestrzeni prawie 90 lat różniły się wyglądem, zawartością wpisów. W  telegraficznym skrócie można odnotować:

Po I Wojnie Światowej z dniem  1 stycznia 1929 roku wprowadzono możliwość uzyskania dowodu osobistego. Dowody osobiste wydawał starosta. Posiadanie dowodu osobistego nie było obowiązkowe. Sprawy meldunkowe  prowadziły gminy. Obowiązek meldunkowy  ciążył na właścicielu nieruchomości

W Czasie II Wojny Światowej wprowadzono obowiązek legitymowania się dowodem osobistym. Początkowo obowiązywały przedwojenne polskie dowody osobiste. Wszyscy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa, którzy ukończyli 15 lat obowiązani byli posiadać i legitymować się dokumentem tożsamości – Kartą rozpoznawczą zwaną Kennkarte.

 W pierwszych latach po zakończeniu II Wojny Światowej wojny funkcjonowały równocześnie przedwojenne dowody osobiste, niemieckie kennkarty i tymczasowe poświadczenia tożsamości, które wydawano osobom nieposiadającym innych  dokumentów, w szczególności ograniczano je do repatriantów, przesiedleńców oraz osób, które dokumentów nie posiadały.

Po przeprowadzeniu spisu powszechnego w dniu 3 grudnia 1950 roku  uchwalono ustawę z dnia 8 stycznia 1951 roku o obywatelstwie polskim i wydano dekret z dnia 22 października 1951 roku o dowodach osobistych. Na mocy dekretu nowe dokumenty mieli otrzymać wszyscy obywatele polscy powyżej 18. roku życia.

Na przestrzeni 39  lat obowiązywania dowodu osobistego książeczkowego (od 1952 roku do 2001 roku) dowód osobisty podlegał  licznym zmianom. Dowodem osobistym była mała zielona książeczka, na której widniał orzeł z polskiego godła początkowo w kartonowej twardej a następnie w miękkiej okładce.

Począwszy od 1 kwietnia 1993 roku  zmieniono okładkę dowodu osobistego gdzie zastąpiono nazwę państwa z Polska Rzeczpospolita Polska na rzeczpospolita Polska oraz zamieszczono nowy wizerunek godła.

Od 2001 roku owiązuje nowy wzór dowodu osobistego.  Jest nim obecnie używany plastikowy dowód osobisty.

Dariusz Lazarowski

Więcej w obszernym artykule zamieszczonym w załączeniu.

150. 2017 – Dowód osobisty liczy sobie 89 lat

Leave a Reply